แกงเขียวหวานมังคุด

แกงเขียวหวานมังคุดเป็นแกงโบราณ ที่มักทำตามฤดูกาล เพราะในสมัยก่อนน้ำตาลทรายมีราคาสูง ด้วยภูมิปัญญาของคนโบราณจึงดัดแปลงนำผลไม้ที่มีรสหวานมาสร้างสรรค์ให้เกิดเมนูใหม่ขึ้นมา เพื่อเป็นการนำผลไม้ตามฤดูกาลกาลที่มีมากมาดัดแปลงให้มีคสามหลากหลาย

Read More