แกง หมายถึง กับข้าวประเภทที่เป็นน้ำมีชื่อต่างๆ ตามวิธีการปรุงและเครื่องปรุง และเป็นอาหารคู่ครัวไทยมาอย่างยาวนาน

ประเภทของแกง

– แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ

1. แกงใส่กะทิ แบ่งได้เป็น 2 ชนิด

– แกงกะทิที่ใส่พริกแกง เช่น แกงคั่ว, แกงเทโพ, พะแนง, แกงกะหรี่, แกงเขียวหวาน, แกงเผ็ด, แกงมัสมั่น

– แกงกะทิที่ไม่ใส่พริกแกง เช่น ต้มกะทิสายบัว, ต้มข่าไก่

2. แกงไม่ใส่กะทิ แบ่งได้เป็น 2 ชนิด

– แกงไม่ใส่กะทิที่ใส่พริกแกง เช่น แกงป่า, แกงส้ม

– แกงไม่ใส่กะทิที่ไม่ใส่พริกแกง เช่น แกงจืด, ต้มส้ม, ต้มเค็ม

Read More