ยำทวาย
เป็นอาหารที่มีมาตั้งแต่สมัยรัขกาลที่ 5 นิยมทานกันในหน้าหนาวเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายจะประกอบด้วยผักพื้นบ้านนานาชนิด รวมกับเนื้อสัตว์เล็กน้อย จะยิ่งเพิ่มความอร่อยมากขึ้น

Read More